Conscious. is een website die je een manier biedt om je koopgedrag minder schadelijk te maken voor mens en milieu. U vindt hier in de eerste plaats een webshop met producten die voldoen aan onze strenge eisen. Hier bedoelen we mee, ecologisch, fairtrade, biologisch, met andere woorden producten die

Om te behouden

De destructieve op massaconsumptie gerichte economie transformeren naar een bewuste economie die niet schadelijk is voor de aarde en de inwoners ervan.

om te beschermen

Een vaste waarde vertegenwoordigen in de zin van een waakhond, een verlichte geest, een gemaakte stap in de evolutie van de mens en samenleving. Conscious. zal dit belichamen en aansturen, het zal staan voor het hoogste gegeven in de rank van ecologisch, fair, ethisch, biologisch enz.

om te voorkomen

De destructieve op massaconsumptie gerichte economie transformeren naar een bewuste economie die niet schadelijk is voor de aarde en de inwoners ervan.