Ecologisch

EcosysteemEcologisch heeft vooral te maken met milieu. Als iets ecologisch is dan wordt daarmee bedoeld dat het zo goed mogelijk rekening houdt met de omgeving waarin we moeten leven. Het probeert daar een zo min mogelijke impact op te hebben of deze zelfs te laten gedijen. Die omgeving benoemen we als ecosysteem. Een ecosysteem is een omgeving waarin aspecten onderling met elkaar verbonden zijn en op elkaar steunen om te kunnen bestaan.

 

Wij leven allen in het grote ecosysteem van de aarde. Het water van de oceanen verdampt en komt op het land terecht als regen. Planten zowel op het land als in de zee nemen co2 op en geven zuurstof terug af. Dode planten en wezens komen in de bodem terecht en worden daar omgezet tot voedingstoffen voor weer nieuwe planten. Dit is een systeem van onderliggende processen dat ons toelaat te voorzien in ons levensonderhoud. Ecologisch wil zeggen dat het deze onderliggende processen niet verstoord of tegenhoud.

 

Ecologisch is één van de eerste begrippen die ontstaan zijn sinds dat de mens bewuster is geworden van zijn omgeving en zijn impact daarop. Tegenwoordig hebben we meer toegespitste begrippen ontwikkeld die onder de categorie “ecologisch” vallen. Ze zijn dan meer toegespitst op de bepaalde onderling afhankelijke aspecten van het ecosysteem. Deze begrippen hebben we nodig om bewuster te worden van al de afzonderlijke processen die onze aarde draaiende houden.