FSC

Boom van onder naar bovenFSC staat voor Forest Stewardship Council, de letterlijke vertaling daarvan is Raad van Bos Rentmeesterschap. Een rentmeester beheerd het onroerend goed van een eigenaar. In deze context bedoeld men dat wij niet de eigenaar zijn van de bossen of zelfs de aarde. Maar dat we die in bruikleen hebben en deze moeten behouden en respecteren voor generaties die nog moeten komen.

 

Anders gezegd is duurzaam bosbeheer. Dat wil zeggen, hout dat men voor een bepaald product gebruikt, komt van een bos dat in grootte en hoeveelheid hetzelfde blijft. Men neemt maar zoveel af als er kan bijgroeien. Dit word bekomen door het geen men kapt en ontgint te recupereren door nieuwe bomen te zetten. Dit is mogelijk bij bossen die groot genoeg zijn. Men kapt een boom en zet er een jonge in de plaats. Ze gaan zo verder het hele bos af.  Wanneer ze terug op diezelfde plek zijn moet er 10 tot 20 jaar voorbij zijn gegaan zodat die jonge boom de tijd heeft gehad te groeien. En dan is het op zijn tijd weer de beurt aan die “jonge” boom.

 

Hetzelfde bestaat voor vissen. In Europa bestaan er twee labels. Eén voor duurzame wilde visvangst, namelijk MSC (Marine Stewardship Council). Deze staat in voor het op pijl houden van het wilde visbestand. En één voor duurzaam gekweekte vissoorten namelijk ASC ( Aquaculture Stewardship Council).

 

Meer info over de specifieke labels vind je op labelinfo.be