Biologisch

Bio landbouw

Biologische landbouw

Biologisch wil in grote lijnen zeggen dat er geen kunstmatige meststoffen en bestrijdingsmiddelen mogen gebruikt worden. Deze zijn veelal afkomstig uit olie en chemisch aangepast. In veel gevallen zijn ze nefast voor het milieu en de wezens die er in leven, wijzelf inbegrepen. Bij biologische landbouw moet er verplicht gewerkt worden met meer natuurlijke meststoffen bijvoorbeeld afkomstig van dieren. Voor de bestrijdingsmiddelen gelden er strenge regels die op Europees niveau worden opgelegd. Bij biologische landbouw wordt er vaak teruggegrepen naar bestrijdingsmiddelen die vroeger werden gebruikt zoals: zeep tegen bladluizen, kopersulfaat of zwavel tegen schimmels of gifstoffen uit planten tegen insecten. Biologische landbouw is dus vele duurzamer, milieuvriendelijker en minder kankerverwekkend dan industriële landbouw. Eigenlijk zou het label biologisch niet op een product hoeven te staan. En zou dit normaal geacht moeten worden. Eigenlijk zou er net iets op moeten worden vermeld wanneer een product niet biologisch is zoals: “van industriële toxische landbouw met destructieve gevolgen voor het milieu en zijn inwoners”. Net zoals de opschriften bij pakjes sigaretten.

 

Biologisch vlees

Vrije uitloop kippenOok hier mogen geen kunstmatige meststoffen gebruikt zijn bij het telen van de voeding voor deze dieren. Er is ook een beperking op de bestrijdingsmiddelen. Zo mag een dier niet preventief behandeld worden met antibiotica. En is het gebruik ervan maar 2 maal toegelaten in de levensloop van dat dier. Dit om de natuurlijke weerbaarheid van dat dier niet aan te tasten. Ook is het gebruik van groeihormonen verboden. En moet het dier een minimale leef-oppervlakte hebben met natuurlijk zonlicht en de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Bij biologisch vlees speelt er dus ook een ethische kwestie. Het industrieel telen van dieren is eigenlijk gewoon verschrikkelijke dierenmishandeling. Voor die levende wezens moet het echt de hel op aarde zijn. En ze zijn er volledige hulpeloos tegen…